Expertkonsulter

Komplettera er organisation med specialister inom kunskapsområden ni själva saknar.

Resursteam

Förstärk er befintliga organisation med självgående team som tar ansvar och rapporterar till er ledning.

Projekt

Kvalitativ leverans när ni har ett tydligt avgränsat projekt med fasta ramar vad gäller budget och leveranstid.

Helhetsåtagande

Från ax till limpa med förstudie och prototyp till driftsatt lösning med långsiktig support och underhåll.

Exevator AB

Exevator är ett svenskt IT-företag som verkar inom flertalet affärsområden där vi levererar affärsnytta genom tekniska lösningar och innovationer.

Vi bistår med expertkonsulter, utför projekt, helhetsåtaganden samt sätter upp kompletta resursteam.

Affärsområden

Exevator levererar inom ett antal teknik- och affärsområden.

App- och Systemutveckling

Vi utvecklar skräddarsydda SaaS-plattformar, webbaserade system samt desktop- och mobilappar där driften och skalbarheten ligger i molnet.

Digital Transformation

Dra nytta av fördelarna med att köra era applikationer i molnet som SaaS eller PaaS, vi guidar er längs vägen och går igenom alternativen.

Affärssystem och CRM

Gäller det att vidareutveckla och modernisera företagets hjärta och hjärna, vi jobbar med en mängd olika standardsystem där vi bygger till, bygger om, integrerar och migrerar. 

E-handel och CMS

Vi arbetar med både e-handel och digital tjänsteförsäljning med fokus på att effektivisera handeln och synlighet online tillsammans med bakomliggande logistik och distribution.

Business Intelligence och Data Analytics

Basera viktiga beslut och strategier på fakta med kraftfulla BI verktyg och plattformar, vi är oftast med redan från start eller vidareutvecklar era befintliga system.

AI och Blockchain

AI och Blockchain är något som ligger oss varmt om hjärtat där vi förädlar lösningar som bygger på big data genom machine learning och spårbarhet.

Testning och QA

Vi adderar test-team både som del av leverans och som separat funktion som komplement till er befintliga utvecklingsprocess.

Embedded och IoT

Behöver ni hjälp med hela eller delar av ett projekt inom inbyggda system, ofta med någon form av realtidskrav och styrning remote, då har vi rätt kunskaper.

Ett urval av kunder och case

Här visar vi ett urval av kunder och case

MedTech / E-hälsa

Bortom ettor och nollor

Patientvårdssystemet som togs fram är avsett för klinisk sjukhusanvändning. Lösningen används för att förenkla arbetsflödet, behandla klagomål, hantera lager, läkemedelsrecept, verifiera försäkringsskydd, mm.

Problem

Förlegat system beroende av viss typ av hård- samt mjukvara i samband med svårigheter vid backup och krishantering.

Lösning

Modernisering genom att byta ut klientapplikation till moln- och webbaserat system där manualer och support direkt finns att tillgå.

Värden

Effektivare vård till fler genom modernisering av föråldrade system har även bidragit till ökad patientsäkerhet.

Team

Med ett team om 10-15 utvecklare inklusive projektledning och testare sker löpande utveckling och förbättringar sömlöst.

Retail / E-handel

Nyckeln till framgång

Migrering av förlegat ERP inom retail och e-handel för att stödja nya behov och moderna arbetssätt har krävt ett rejält lyft av grundsystem samt kringliggande stödsystem med avspegling i företagets e-handel.

Problem

Förlegat ERP-system där fokus legat på att underhålla systemet snarare än att få nöjda medarbetare och modern e-handel.

Lösning

Succesiv migrering av kodbas med bibehållen databas där system och funktioner byggts parallellt för att minska nertid i befintliga affärsprocesser.

Värden

Kunden kan numera fokusera än mer på kärnverksamheten och dessutom arbeta var som helst och från vilken enhet som helst i modernt webbgränssnit.

Team

Med ett initialt team om 4 utvecklare har detta stundtals varit uppemot 20 inom diverse områden för att stödja hela utvecklingscykeln.

Mer om våra områden och specifika case 

Referenser

Några av våra kunder har ordet.

StrongPoint provides technical solutions that increase effectiveness for the retail industry. Exevator strengthens our development team with both QA and software developers. We can highly recommend working with Exevator.

Tomas Montvila

Software Development Manager
StrongPoint AB

Vi jobbar med Exevator för att komplettera våra utvecklingsteam med duktiga utvecklare från Polen. Exevator är en kompetent, flexibel och proaktiv partner som vi varmt kan rekommendera.

Tim Åberg

Product Development Manager
CAB Group AB

Exevator har blivit en naturlig del av vårt lokala utvecklingsteam, bidragit med innovation, utvecklingskapacitet och ökad kundnöjdhet. De är både proffsiga och personliga.

Ove Tengberg

Ägare och VD
Parttrap AB

Tillsammans med Exevator utvecklar vi webb-, mobil- och molnlösningar för att effektivisera och automatisera delar av verksamheten. De är snabba, flexibla och trevliga att jobba med.

Andrea Stråberg

Operational Developer
Eton AB

Exevator hjälpte oss över tröskeln att komma igång med externt team utomlands och därefter fortsatt expansion. Utan dem hade vi haft svårt att skala utvecklingskapaciteten lokalt. 

Ingvar Falconer

CTO
Frenda AB

Värderingar och ledord

Vi är alltid entusiastiska inför våra kunders utmaningar då vi genom mångårig erfarenhet skaffat oss både erfarenheten och de verktyg som krävs för ett lyckat samarbete.

Människor

Teknik i all ära men utan människorna bakom och kommunikationen däremellan är det extremt svårt att lyckas.

Möten och förståelse

Därför handlar mycket enligt oss om att mötas och förstå varandra, först då kan man också lyckas tillsammans.

Big picture

Det handlar även om att se till helheten när det kommer till alla inblandade individer och deras förutsättningar.

Skala och växa

Vi tror på att börja smått och lära sig under resans gång för att därigenom växa till något skalbart och stabilt.

Affärsvärden

En extremt viktig nyckel för lyckat genomförande är att skapa kundnytta och affärsvärden i alla led och nivåer.

Pusselbitar

För en lyckad helhet krävs det dels att identifiera alla pusselbitar men framförallt hitta dess rätta plats. 

Exevator Management Team

Våra ansvariga för uppsättning, leverans och kvalitetssäkring.

Erik Pettersson

CEO | TechBiz Hybrid

John Cannerborg

COO | Digital Growth Leader

Johan Scott

CPO | Technical Advisor

Kateryna Madorna

CSM | Customer Success

Pierre Antoft 

Sales Manager

Richard Smith

Customer Coordinator

Kontakt

Kontakta oss gärna så återkommer vi snarast möjligt.