Välkommen till Exevator
Tech solutions and execution
Läs mer

Tjänster

Expertkonsulter

Vi kompletterar er organisation med specialister inom kunskapsområden ni själva saknar eller tillfälligt behöver förstärka.

Resursteam

Vi förstärker er befintliga organisation med självgående team som tar ansvar och rapporterar till er ledning.

Projekt

Kvalitativ leverans när ni har ett tydligt avgränsat projekt med fast budget vad gäller tid och kostnad.

Helhetsåtagande

Från ax till limpa med förstudie och prototyp till driftbar lösning med långsiktig support och underhåll.

Områden

Exevator levererar inom ett antal specialområden.

Systemutveckling

Vi utvecklar skräddarsydda system, oftast webbaserade men även desktop- och mobilappar med så mycket som möjligt i molnet. Låt oss digitalisera era tidskrävande och manuella processer med nya arbetssätt.

 • Skalbart
 • Flexibelt
 • Time to Market
 • Användarvänligt
 • RPA (Robotic Process Automation)
 • Azure
 • AWS
 • GCP

Business Intelligence & Data Analytics

Basera viktiga beslut och strategier på fakta med kraftfulla BI verktyg och plattformar. Vi är gärna med från start eller vidareutvecklar era befintliga system.

 • Analysera
 • Visualisera
 • Data Management
 • Power BI
 • Qlik
 • AI
 • ML

Mobila applikationer

Vi guidar er till rätt app-strategi, främst vad gäller användarnytta och integration med övrig IT-miljö samt MDM (Mobile Device Management‎) och teknikval (Native vs Hybrid)

 • iOS
 • Android
 • Xamarin
 • Ionic
 • Vue.JS
 • ReactNative
 • Qt
 • MDM

Integrationer

Integrationer är oftast en del av i princip all typ av utveckling men vi utför även fokuserade insatser med kända och beprövade plattformar och tekniker.

 • MuleSoft ESB
 • Camel
 • WSO2
 • API Management
 • Azure Logic Apps
 • Azure Functions
 • AWS Lamdba

R&D Projekt

Vi utforskar mer än gärna nya tekniker och tillämpningar och har utfört projekt inom en rad områden.

 • Blockchain
 • Artificiell Intelligens (AI)
 • Machine Learning (ML)
 • MVP
 • POC

Digital Handel

Vi arbetar med både e-handel och digital tjänsteförsäljning. Vi hjälper er att migrera, integrera samt effektivisera er handel online.

 • Headless
 • PWA
 • PIM
 • E-handel
 • Decoupled

Cloud Transformation

Vill ni dra nytta av fördelarna med att köra era applikationer i molnet? Vi visar gärna vägen. Kanske är en hybridmodell rätt för er, med vissa delar i molnet och andra inte. Låt oss analysera och diskutera.

 • Azure
 • AWS
 • GCP

IoT

Vi tar fram uppkopplade, smarta produkter och maskiner med säkra och pålitliga tekniker.

 • Cloud Computing
 • AWS
 • IoT
 • Azure IoT
 • Containers
 • Serverless
 • ML
 • Deep Learning
 • Edge-analytics
 • IoT Security

Affärssystem

Behöver ni vidareutveckla eller modernisera ett egenutvecklat affärssystem eller anpassa ett standardsystem? Vi jobbar med en mängd olika tekniker och standardsystem och hjälper er gärna.

 • ERP
 • Dynamics 365
 • Business Central
 • Finance & Operations
 • NAV
 • AX
 • Acumatica
 • CRM

Computer Vision

Ge bilder mening, analysera video och känn igen objekt med högsta noggrannhet. Vårt team består av både ingenjörer, utvecklare och ett flertal med PhD inom detta område.

 • Video Processing
 • Image Processing
 • Deep Learning
 • Neural Networks
 • Algoritmer

Customer Relationship Management

Behöver ni hjälp med system för att bättre lära känna och kommunicera med era kunder? Vi jobbar med diverse standardsystem och skräddarsydda tillämpningar.

 • CRM
 • Salesforce
 • MuleSoft Connector
 • Dynamic 365 CRM

Embedded

Behöver ni hjälp med delar av eller ett projekt inom inbyggda system ofta med någon form av realtidskrav har vi rätt kunskaper.

 • Embedded
 • C/C++
 • Assembler
 • Real-time computing (RTC)

GIS & Geo Data

Vi utvecklar applikationer som gör att er Geodata kommer till liv. Vi kan även anpassa och vidareutveckla befintliga system. För att lyckas med detta krävs ett fokuserat team med lång och djup kunskap på området, och det har vi.

 • GIS
 • Geodata
 • ArcGIS
 • QGIS
 • MapInfo
 • GeoMedia
 • Datainsamling
 • Localization

Testning & QA

Vi adderar test-team både som del av leverans eller som egen separat funktion som komplement till kundens egna utvecklingsprocess.

 • QA
 • Test Automation
 • Security Testing
 • Integration Testing
 • UI/UX Testing

Process

 • Steg 1

  Möte och förståelse

  Efter initial kontakt är första steget att förstå era behov och komma överens om förväntat resultat. Detta sker företrädesvis på plats hos er eller om ni föredrar att besöka oss.

 • Steg 2

  Förstudie och workshop

  Vi genomför en förstudie internt, och i fördjupad workshop med er går vi ner på detaljer bland annat i hur kommunikation ska ske samt mätbara mål för samarbetet.

 • Steg 3

  Förslag och genomgång

  Vi anser att kommunikation är nyckeln till ett gott och långsiktigt samarbete. Vi presenterar vårt förslag på upplägg och ni får träffa nyckelspelare i ert tilltänkta team.

 • Steg 4

  Genomförande och uppföljning

  Vi startar samarbetet med folk på plats hos er antingen direkt eller vid senare skede. Dagliga avstämningar varvas med kontinuerlig uppföljning på veckobasis.

 • Evaluate
  Evolve
  Repeat

Om oss

Erik Pettersson

TechBiz Hybrid | CEO

John Cannerborg

Digital Growth Leader | COO

Johan Scott

Technical Advisor | CPO

Exevator är ett svenskt IT-företag som verkar inom flertalet affärsområden där vi levererar affärsnytta genom tekniska lösningar och innovationer.

Vi bistår med expertkonsulter, utför projekt, helhetsåtaganden samt sätter upp kompletta resursteam.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss när ni står inför tekniska utmaningar, har resursbehov eller söker ny kompetens.

Telefon: 08 - 5125 4191